Ga direct naar

Miljoenennota: Zorgen voor betere werkgelegenheid

De economie trekt aan, maar de werkgelegenheid blijft achter. Dat baart de overheid zorgen. Het moet daarom voor ondernemers aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen en werk moet lonender worden. Hoe wil het kabinet dat bereiken?

Door een verlaging van de lasten op arbeid met € 5 miljard stijgt het nettoloon voor de werknemer. De lastenverlichting is vooral gericht op werkenden met lage en middeninkomens. Hierdoor wordt het lonender voor mensen met een uitkering om aan het werk te gaan en voor mensen met een laag inkomen om meer te gaan werken. Zij gaan van elke extra euro die ze verdienen minder afdragen aan belastingen en premies. Dit jaar is dat nog ruim 28 procent, volgend jaar is het 23 procent.

Loonkostenvoordelen
Op Prinsjesdag is de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) gepresenteerd. De bestaande premiekortingen in de loonaangifte worden daarin vervangen door loonkostenvoordelen (LKV’s) voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers, zoals oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Dit nieuwe systeem moet per 1 januari 2018 van kracht worden.

In het systeem verrekent een bedrijf de korting niet meer met de verschuldigde premies werknemersverzekeringen – zoals nu het geval is – maar krijgt deze na afloop van het kalenderjaar als tegemoetkoming terug. UWV gaat de tegemoetkoming berekenen, de Belastingdienst betaalt hem uit aan het bedrijf. Ondernemers kunnen per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 LKV per jaar ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel
Werkgevers krijgen per 1 januari 2017 onder voorwaarden recht op het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer: voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en de 120% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Aan het LIV zijn twee aanvullende voorwaarden verbonden:

  • De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen.
  • De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.


16-09-2015
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.
Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

Onze cookies hebben verschillende functies:

  • Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren
  • Ze onthouden eventueel uw voorkeuren
  • Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren

Cookies van derden

Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde pagina's door bezoekers worden gedeeld.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.