Ga direct naar

Nieuwe wetten van kracht per 1 januari

Per 1 januari 2016 zijn er nieuwe wetten of wetswijzigingen waar u als ondernemer en ook uw werknemers mee te maken krijgen. Wat is er veranderd?

Wet flexibel werken

 • Als een werknemer u verzoekt zijn werkrooster of zijn contractuele arbeidsduur aan te passen, mag u dat alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
 • Als een werknemer u verzoekt zijn arbeidsplaats te wijzigen (bv. enkele dagen thuis werken), mag u dit niet weigeren zonder overleg met de werknemer.

Nieuwe maatregelen Wet Aanpak Schijnconstructies

 • U moet ervoor zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel en alle bedragen (bijvoorbeeld onkostenvergoeding) duidelijk toelichten.
 • U mag het minimumloon niet meer contant betalen, alleen nog giraal.
 • Het verbod om maaltijdkosten of verzekeringspremies in te houden als daardoor niet het hele minimumloon uitbetaald wordt, is uitgesteld tot 1 juli 2016.

Wettelijk minimumloon
Het minimumloon per 1 januari 2016 voor medewerkers van 23 jaar en ouder is € 1.524,60 per maand, € 351,85 per week en € 70,37 per dag.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • U heeft een maand opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer.
 • U kunt met een AOW-gerechtigde hoogstens zes tijdelijke contracten aangaan in een periode van maximaal vier jaar.
 • Bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer geldt een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. Ook de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte wordt beperkt tot dertien weken. Enkele re-integratieverplichtingen vervallen.
 • Zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever krijgen recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal dertien weken. Maar vanaf 1 juli 2016 wordt de Ziektewet-uitkering verhaald op de werkgever.
 • U bent niet meer verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.

AOW
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog. Ieder jaar komen er drie maanden bij tot de AOW-grens in 2018 op 66 jaar staat. Daarna stijgt de leeftijd met stappen van vier maanden naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

WW
Per 1 januari 2016 wordt de maximale WW-duur met één maand per kwartaal gekort tot maximaal twee jaar in 2019. Ook wijzigt de opbouw. Uw werknemers bouwen de eerste tien jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwen ze per gewerkt jaar een halve maand op.

Effecten voor werknemers
De veranderingen in wetgeving hebben gevolgen voor uw werknemers en voor uw bedrijf. Ga na hoe u de negatieve effecten kunt ondervangen, eventueel met extra (inkomens)verzekeringen voor uw werknemers. Wij zijn graag uw gesprekspartner, neem gerust contact op met ons kantoor.21-01-2016
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.
Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

Onze cookies hebben verschillende functies:

 • Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren
 • Ze onthouden eventueel uw voorkeuren
 • Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren

Cookies van derden

Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde pagina's door bezoekers worden gedeeld.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.