Ga direct naar

WW is aangepast. Wat betekent dat voor u?

De Werkloosheidswet is per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 aangepast. Wat is er veranderd en wat betekent dat voor u als u uw baan verliest?

Sinds 1 juli 2015:

  • Ontslagroute. Voorheen kon uw werkgever kiezen of hij de ontslagzaak aanhangig maakte bij UWV of bij de kantonrechter. Nu loopt een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid altijd via UWV. De kantonrechter wordt alleen ingeschakeld bij ontslag om persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren. Het ontslag moet dan wel onderbouwd zijn met een dossier waaruit blijkt dat uw werkgever over een langere periode ontevreden is over uw werk. U en uw werkgever kunnen ook onderling een beëindigingsovereenkomst sluiten. Dan hoeft de procedure niet meer via UWV of kantonrechter te lopen.
  • Ontslagvergoeding. Bij ontslag krijgt u geen ontslagvergoeding meer, tenzij er afspraken gemaakt zijn in de cao of de ondernemingsraad. Of als het ontslag ernstig te wijten is aan uw werkgever. Wel is uw werkgever verplicht u een transitievergoeding te geven. Voor elk halfjaar dat u in dienst bent geweest bij de werkgever ontvangt u 1/6 maandsalaris. Voor elk halfjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest, krijgt u 1/4 maandsalaris.
  • Passende arbeid. Na een half jaar WW wordt alle arbeid als passend gezien. Voorheen was dat na 12 maanden WW. Het komt erop neer dat het feit dat een baan qua niveau of salaris niet bij u past, geen reden mag zijn om er niet op te solliciteren of om de baan te weigeren.
  • Hoogte uitkering. De hoogte van de uitkering wordt anders berekend. Daardoor kan de uitkering lager uitvallen dan u misschien verwachtte.

Sinds 1 januari 2016:

  • Opbouw WW-recht. Voor de eerste 10 jaar arbeidsverleden bouwt u een maand WW-recht per jaar op, voor de periode daarna krijgt u nog een halve maand WW-recht per gewerkt jaar. Voorheen bouwde u voor elk gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven wel tellen voor 1 maand.
  • Duur van de WW. De maximale WW-duur gaat ieder kwartaal met een maand omlaag tot maximaal 24 maanden in 2019.
Door de versobering van de WW heeft u bij werkloosheid minder financiële zekerheid. Dat kan een probleem zijn als u geen goede perspectieven heeft op de arbeidsmarkt. Uit een recent Oeso-rapport blijkt bovendien dat de baanzekerheid in Nederland sterk is afgenomen. Dat vergroot de onzekerheid bij werkloosheid.

Inkomenszekerheid
Heeft u mogelijkheden om zelf de financiële achteruitgang bij werkloosheid te beperken? Jazeker. U kunt streven naar lage maandlasten, een flinke financiële reserve aanleggen of een woonlastenverzekering afsluiten. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken hoe uw inkomen beter veilig stelt.18-02-2016
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.
Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

Onze cookies hebben verschillende functies:

  • Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren
  • Ze onthouden eventueel uw voorkeuren
  • Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren

Cookies van derden

Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde pagina's door bezoekers worden gedeeld.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.