Ga direct naar

Miljoenennota: Belastingen eenvoudiger maken

Het kabinet heeft het niet aangedurfd om het belastingstelsel volledig op de schop te nemen. Toch zijn er voor 2017 fiscale maatregelen genomen om de belastingen minder complex te maken en de economie te stimuleren. Pensioen in eigen beheer wordt definitief afgeschaft.

Vennootschapsbelasting
In 2017 verandert de vennootschapsbelasting niet. Over de eerste 200.000 euro wordt 20 procent winstbelasting betaald, over het meerdere 25 procent. Maar na 2017 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting in de loop van 5 jaar verlengd van 250.000 euro in 2018 tot 300.000 euro in 2020 en 350.000 euro in 2021.

Afname van administratieve lasten
Om de administratieve lasten van ondernemers te verminderen, introduceert de regering de Fiscale vereenvoudigingswet 2017. Het is de bedoeling om de termijn meer in lijn te brengen met het doen van aangifte.

Btw terugvragen eenvoudiger
Een in het oog springende vereenvoudiging is de teruggave van btw. Als u van een onbetaalde factuur de btw terugvraagt, moet u nu nog kunnen aantonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft én ook niet zult ontvangen. Vanaf 2017 heeft u recht op teruggaaf wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. U hoeft niet meer apart een verzoek in te dienen maar kunt de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering brengen in de btw aangifte. Wel moet u net als nu het teruggaafverzoek indienen binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald.

Lager gebruikelijk loon voor start-ups
De gebruikelijkloonregeling wordt versoepeld. Als directeur grootaandeelhouder van een innovatieve start-up mag u zichzelf minder loon uitbetalen om zo in de eerste jaren meer geld in de onderneming te houden.

Einde pensioen in eigen beheer
Vanaf 2017 vindt er geen opbouw meer plaats van pensioen in eigen beheer. Als dga heeft u de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een spaarvariant.

U kunt ook het opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen tegen een korting. De voorgestelde korting bedraagt in 2017: 34,5 procent, in 2018: 25 procent en in 2019: 19,5 procent. Na 2019 vervalt de korting. Over de afkoop is in deze jaren ook geen 20 procent revisierente verschuldigd.

Het afgekochte bedrag kan weer worden teruggestort in de BV, zodat u hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen.21-09-2016
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.
Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

Onze cookies hebben verschillende functies:

  • Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren
  • Ze onthouden eventueel uw voorkeuren
  • Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren

Cookies van derden

Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde pagina's door bezoekers worden gedeeld.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.